Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ADLER Highres® Technologie


ADLER Highres® Technologie 
(Τεχνολογία υψηλής αντοχής)

            Η σφραγίδα ποιότητας για την αναγνώριση της υψηλότερης ποιότητας σε
αρµονία µε τα υψηλότερα περιβαλλοντολογικά στάνταρ. Μία επαναστατική
πολυµετρική τεχνολογία που ανέπτυξε η ADLER, άνοιξαν νέες διαστάσεις
όσον αφορά την ανθεκτικότητα, αντοχή και επεξεργασία. Μόνο συστήµατα
λάκας µε χαµηλές εκποµπές για υψηλότερες ποιοτικές απαιτήσεις λαµβάνουν
την σφραγίδα ποιότητας Highres®. Μέσω της χρήσης ειδικών πρώτων υλών
τίθενται νέα µέτρα στον τοµέα της επικάλυψης επιφανειών.

          Πρώτη από όλους η τεχνολογία Highres® κάνει εφικτή την ανάπτυξη
συστήµατος επικάλυψης υψηλής διαφάνειας για παράθυρα και πόρτες από
κωνοφόρα ξύλα στον εξωτερικό χώρο. Ένα σαφές πρόβληµα στην αντοχή των
ξύλινων προϊόντων εξωτερικού τοµέα είναι η έκλυση του συστατικού του ξύλου
της λιγνίνης. Ήδη σε αυτό τον τοµέα είναι εφικτό, µε χρήση της τεχνολογίας
Highres® και µε τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς, να σταθεροποιηθεί το
συστατικό του ξύλου λιγνίνη. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούν να γίνουν µεγάλα
βήµατα σχετικά µε την προστασία UV και την προστασία από την υγρασία. Το
αποτέλεσµα: Aquawood Ligno+. Αυτό το σύστηµα υψηλής διαφάνειας πείθει µε
τη φυσική του όψη όπως και µε την άριστη αντοχή και θέτει νέα πρότυπα στον
τοµέα της επικάλυψης παραθύρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου